Privātuma politika

Kas mēs esam?

Latvijas Jauniešu organizācija “Tellus” ir nevalstiska organizācija, kas nodarbojas ar jauniešu integrāciju, toleranci un pilsonisko aktivitāti gan Latvijas, gan Eiropas līmenī, atbalstot dažādas jaunatnes iniciatīvas un aktivitātes. Organizācija aktīvi darbojas kopš 2004. gada un katru gadu piesaista simtiem dalībnieku tās rīkoto pasākumu norisē.

Šie organizācijas mērķi tiek sasniegti, veicinot neformālās izglītības attīstību Latvijā. Mūsu darba virziens iekļauj Eiropas Jauniešu parlamenta oficiālo pārstāvniecību Latvijā, rīkojot dažādus neformālās izglītības pasākumus (turpmāk “​sesijas​”), treniņus un izglītības seminārus. Šādu aktivitāšu rīkošana veicina jauniešu iniciatīvas, zināšanu apmaiņu, kā arī jauniešu interesi un iesaisti aktīvās diskusijās par šī brīža svarīgākajiem notikumiem Latvijā, Eiropā un pasaulē.

Kāda informācija tiek ievākta?

Piedaloties kādā no mūsu ​sesijām​, dalībniekiem tiek pieprasīta šāda informācija: ​Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, personas kods, mobilais tālrunis, mācību iestāde, adrese, medicīniska rakstura dati, uztura vajadzības. ​Attiecīgo datu iesniegšana ir ​obligāta​, jo, tos neiesniedzot, jūs nevarēsiet pilnvērtīgi piedalīties LJO Tellus projektos. Iesniedzot anketu jūs apstiprināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un pareizi. Mēs neuzņemamies atbildību par neprecīziem, nepilnīgiem vai kļūdaini iesniegtiem datiem.

Kā mēs ievācam jūsu informāciju?

Savu informāciju jūs mums nododat tikai tiešā veidā, ​piesakoties kādai no EJP Latvijas sesijām delegāta vai oficiāļa lomā, kā arī ​ar veidlapu palīdzību​, kuras sesiju organizatori izveido un jums nosūta īsi pirms sesijas norises laika.

Piesakoties kādā no sesijas oficiāļu lomām, tiek ievākta arī jūsu sesiju vēsture un novērtējumi, kas pieejami EJP Dalībnieku platformā (“​Member Platform​”).

Kā tiek izmantota jūsu informācija?

 • Vārds, uzvārds ​un ​mācību iestāde ​tiek izmantoti informatīviem nolūkiem, lai spētu informēt atbildīgos sesijas oficiāļus un organizatorus par personas dalību attiecīgā dalībnieku grupā (komitejā).
 • E-pasta adrese ​un ​mobilais tālrunis ​tiek izmantoti tikai saziņā ar sesijas dalībniekiem pirms sesijas, tās norises laikā un mēnesi pēc tās noslēguma. Šī mēneša laikā tiks ziņota arī ​iespēja pagarināt iespējamo saziņas laiku LJO Tellus un EJP Latvija jaunumu un informācijas izsūtīšanas nolūkiem.
 • Personas kods ​tiek izmantots, lai noteiktu dalībnieka vecumu un tā atbilstību dalībai EJP sesijās.
 • Medicīniska rakstura datus ​izmanto tikai atbildīgais sesijas organizators vai organizatoru grupa, lai zinātu personas hroniskās slimības un ārkārtas situācijās spētu efektīvi komunicēt ar medicīnas iestādēm, lai nodrošinātu atbilstošu neatliekamo medīcinisko palīdzību.
 • Uztura vajadzību informācija tiek izmantota, lai dalībniekam nodrošinātu attiecīgo uzturu sesijas laikā.
  Svarīgi ir jūsu norādītajiem anketas datiem būt precīziem un pareiziem. Ja jūs norādīsiet nepareizus (neīstus) datus, tos aizmirsīsiet vai neatjaunosiet, datiem mainoties, mums un jums var rasties sarežģījumi. Mēs nekādā gadījumā nebūsim atbildīgi par kaitējumu, kas jums radīsies tā iemesla dēļ, ja būsiet norādījis nepareizus vai neprecīzus personas datus.
  Personas dalība sesijā, neiekļaujot jebkuru no šiem personas datiem, tiek izmantota arī statistikas nolūkiem, apskatot skaitlisko dalību EJP Latvija organizētās sesijās.

Kādas ir jūsu tiesības?

Personām, kas iesniegušas savus personas datus LJO Tellus turēšanā, ir tiesības saistībā ar šiem datiem. Tās ir:

 • Tiesības ​piekļūt​ saviem personas datiem, kas ir LJO Tellus rīcībā;
 • Tiesības ​labot​ savus personas datus;
 • Tiesības tikt ​dzēstam ​no LJO Tellus datubāzēm;
 • Tiesības ​ierobežot ​datu apstrādi (iebilstot pret kādu no iepriekšējā sadaļā minētajām darbībām);
 • Tiesības ​iebilst pret​ datu apstrādi;
 • Tiesības ​netikt profilētam (jebkādā veidā diskriminētam iesniegto personas datu
  rezultātā);
 •  Tiesības ​atsaukt savu piekrišanu (piemēram, saņemt LJO Tellus jaunumus vai piedalīties EJP Latvija sesijā);
 • Tiesības saņemt savus personas datus un ​nosūtīt tos citam pārzinim​;
 • Tiesības ​sūdzēties Datu valsts inspekcijā​.

Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, jūs varat vērsties pie mums e-pasta adresē ​valde@tellus.lv​, norādot, kādu darbību sagaidāt no LJO Tellus.

Cik ilgi tiek turēta jūsu informācija?

Iesniedzot personas datus kādas noteiktas sesijas ietvaros, tie tiek turēti LJO Tellus rīcībā tieši ​vienu gadu pēc attiecīgās sesijas pēdējās dienas, lai spētu nodrošināt precīzu skaitlisko statistiku ikgadējā EJP dalībnieku skaitīšanā. LJO Tellus un EJP Latvija neveic uzskaiti par katru attiecīgā cilvēka dalību mūsu sesijās, tādēļ jebkuri personas dati, kas vecāki par gadu, tiek dzēsti.

Kādās teritorijās un jurisdikcijās tiek apstrādāti jūsu personas dati? Jūsu personas datus apstrādājam ​tikai Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā​. Jūsu personas dati netiek nodoti ne trešajām valstīm, ne trešajām personām.

Kam ir piekļuve jūsu personas datiem?

Piekļuve katra projekta dalībnieku un biedru personas datiem ir tikai pasākumu ​galveno organizatoru rīcībā​. Tie šo informāciju var ​nodot atsevišķiem pasākumu organizatoru komandas locekļiem​, kas atbildīgi par saziņu ar dalībniekiem. Pēc pasākuma vai sesijas noslēguma, dati nonāk ​LJO Tellus valdes rīcībā​ un tiek dzēsti vienu gadu vēlāk.

Kā tiek iegūta nepilngadīgo dalībnieku piekrišana?

Pasākumu organizatoriem vai LJO Tellus valdei pieprasot jebkādus personas datus (visbiežāk ar ​Google Forms palīdzību), veidlapu beigās tiek lūgta nepārprotama vecāka vai atbildņa piekrišana, ar šādu tekstu:

“​Ja neesat sasniedzis 18 gadu vecumu, tad par šo datu apstrādi jāpiekrīt Jūsu vecākam vai aizbildnim. Nospiežot “Piekrītu” tiek apliecināts, ka par to atbildīgs ir Jūsu vecāks vai aizbildnis.​”

Kā varat sazināties ar mums?

Par visiem datu apstrādes jautājumiem ar mums varat sazināties šādos veidos:

 • Ar ​e-pasta starpniecību​: ​valde@tellus.lv​;
 • Zvanot​ uz tālruni: +37125662616;
 • Rakstiski​: 7-7 Hospitāļu iela, Rīga, LV-1013, Latvija.