Mūsu ietekme

Eiropas Jauniešu parlaments nodrošina jauniešus ar forumu, kur attīstīt un izteikt savu viedokli, kā arī apgūt zināšanas un prasmes, lai pozitīvi ietekmētu apkārtējo pasauli. Mēs strādājam, lai veicinātu starpkultūru izpratni, konstruktīvu dialogu un radošu problēmu risināšanu. Līdz ar to mūsu darbībām ir ievērojama ietekme uz jauniešiem visā Eiropā.


Sadarbība problēmu risināšanā

Katru gadu EYP palīdz 30 000 jauniešu no visas Eiropas attīstīt un izteikt savu viedokli, noteikt un ievērot mierīgas sadarbības pamatnoteikumus un piedāvāt risinājumus aktuālām mūsdienu problēmām.

Prasmju attīstīšana un personīgā izaugsme

EJP attīsta neatkarīgu domāšanu un iniciatīvu jauniešu vidū, veicinot tādas svarīgas sociālās un profesionālās iemaņas kā komandas darbs, iecietība, problēmu risināšana, kā arī attīsta komunikācijas un līdera prasmes.

Iesaiste dialogā par aktuālām Eiropas tēmām

Diskusijas EJP pasākumu laikā skar plašu tēmu loku, ieskaitot starptautisko politiku, cilvēktiesības, klimata pārmaiņas, veselību un enerģētiku. Augsta ranga Eiropas politiķi un lēmumu pieņēmēji regulāri apmeklē mūsu pasākumus un mijiedarbojas ar mūsu dalībniekiem.

Starpkultūru izpratne un draudzību veidošana

Vairāk nekā 90% dalībnieku ziņo, ka, piedaloties EJP pasākumā, viņi ir uzlabojuši starpkultūru izpratni un dibinājuši starptautiskas draudzības.

Iedvesma idejām, kas pozitīvi mainīs pasauli

Jauniešus, kuri aktīvi darbojas EJP, aizrauj sociāli un politiski izaicinājumi. Organizējot EJP pasākumus, brīvprātīgie izstrādā ilgtspējīgus risinājumus, ietekmē vietējo kopienu un dibina ilgtermiņa sadarbības ar uzņēmumiem un partnerorganizācijām.

Jaunu, aktīvu pilsoņu iesaistīšana

Mūsu pasākumu rezultātā vairāk nekā 90% dalībnieku norāda uz pastiprinātu vēlmi aktīvi iesaistīties sabiedrībā un politikā.